Privatumo Politika

Ši Privatumo Politika nustato tvarką kokie asmens duomenys apie jus gali būti renkami ir kaip jie tvarkomi, kai jūs naudojatės UAB „MBE Baltic“ („MBE“) teikiamomis paslaugomis ar naršote mūsų interneto svetainėje https://mbe.lt/ („Svetainė“) arba bendraujate su mumis.

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas – MBE – UAB „MBE Baltic“, juridinio asmens kodas 304719697, registruotos buveinės adresas Vytauto g. 32-5, LT-08122 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Kokius jūsų asmens duomenis mes renkame?

Kai jūs naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis ar naršote Svetainėje arba bendraujate su mumis, mes renkame šiuos jūsų asmens duomenis:

 • informaciją, kurią jūs pateikiate paslaugų užsakymui: savo vardą, pavardę, adresą, mokėjimo kortelės duomenis, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir siuntos pristatymo duomenis;
 • informaciją apie jūsų atsiskaitymus už MBE teikiamas paslaugas;
 • vaizdo įrašus, kai jūs lankotės MBE patalpose;
 • informaciją, kurią jūs pateikiate mums bendraudami su mumis;
 • informaciją apie jūsų kompiuterį ir apie jūsų apsilankymus bei naudojimąsi mūsų Svetaine, įskaitant jūsų IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;
 • informaciją, kurią mums suteikia tretieji asmenys dėl kurios jūs esate suteikę leidimą jiems dalintis ja su mumis;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš jūsų prašoma sutikimo.

Jūs esate atsakingas, kad jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų nurodymas yra laikomas šios Privatumo Politikos pažeidimu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

Kokiu teisiniu pagrindu mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys atitinkamais atvejais yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

 • jūsų pačiu mums duotu sutikimu tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais nurodytais šioje Privatumo Politikoje;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant teisėtų MBE arba trečiųjų asmenų interesų;
 • tvarkyti jūsų asmens duomenis būtina siekiant suteikti jums MBE teikiamas paslaugas.

Kokiais tikslais mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo Politikoje nurodytiems tikslams. Mes naudojame jūsų asmens duomenis:

 • sutarties su jumis sudarymui ir jos vykdymui;
 • sąskaitų-faktūrų išrašymo ir siuntimo jums tikslais;
 • buhalterinės apskaitos tikslais;
 • komunikavimui su jumis;
 • paslaugų kokybės gerinimui;
 • lojalumo programos vykdymui;
 • užtikrinti jūsų ir / ar MBE saugumą, turto apsaugą, kai jūs lankotės MBE patalpose.

Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums, mes juos saugome ne ilgiau nei 2 metus po paslaugų teikimo jums pabaigos (išskyrus tuos duomenis, kuriuos pagal galiojančius įstatymus privalome saugoti ilgiau). Vaizdo įrašai saugomi ne ilgiau nei 60 dienų nuo jų įrašymo dienos. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kam mes atskleidžiame jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis mūsų darbuotojams, partneriams ir kitiems asmenims, jei pagrįstai reikia tiems tikslams pasiekti, kaip nurodyta šioje Privatumo Politikoje.

Be to, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:

 • jei mes turime tai atlikti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims).

Išskyrus kaip numatyta šioje Privatumo Politikoje, mes neteikiame jūsų asmens duomenų jokiems tretiesiems asmenims.

Asmens duomenų apsauga

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

MBE darbuotojai ir partneriai yra raštiškai įsipareigoję neatskleisti tretiesiems asmenims ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie MBE klientus bei bendravimą su jais.

Vaikai

Mes neteikiame jokių paslaugų asmenims, jaunesniems kaip 16 metų, todėl ir nerenkame jų asmens duomenų. Jei jūs esate jaunesnis nei 16 metų, nesinaudokite mūsų teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.

Jei sužinosime, kad surinkome asmens duomenis iš asmens, jaunesnio kaip 16 metų, mes nedelsdami šiuos duomenis ištrinsime.

Slapukai

Slapukas (angl. „cookie“) – tai nedidelės apimties duomenų rinkinys, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės ir išsaugomas lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

Naudodami slapukus mes galime gauti informaciją apie jūsų naršymą mūsų Svetainėje, kuri padeda mums pateikti aktualią informaciją bei tobulinti savo Svetainę bei jos turinį. Slapukai ir juose talpinami duomenys nebus naudojami kitais tikslais ir nebus perduodami tretiesiems asmenims.

Slapuko pavadinimas

Duomenų tvarkymo tikslas

Naudojami duomenys

Galiojimo laikas

Papildoma informacija

_ga

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

„Google analytics“ naudojamas numeris

2 metai

„Google analytics“

_gid

Stebėjimo tikslais, siekiant atskirti vartotojus

„Google analytics“ naudojamas numeris

24 valandos

_gat

Google užklausų skaičiui reguliuoti

„Google analytics“ naudojamas numeris

1 minutė

AMP_TOKEN

Turi raktinį žodį, kuris gali būti naudojamas norint gauti Client ID iš AMP kliento ID serviso. Kitos galimos reikšmės rodo atsisakymą, ateinančią užklausą ar klaidą iš Client ID išvedama iš AMP Client ID serviso.

„Google analytics“ naudojamas numeris

Nuo 30 sekundžių iki 1 metų

_gac_<property-id>

Yra vartotojo su kampanija susijusios informacijos. Jei susiesite „Google Analytics“ ir „AdWords“ paskyras, „AdWords“ svetainės konversijų žymas perskaitys šį slapuką, nebent jūs atsisakysite.

„Google analytics“ naudojamas numeris

90 dienų

Jeigu nesutinkate, kad į jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo Svetainėje spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Be to, galite neleisti „Google“ slapukams rinkti duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), taip pat ir „Google“ naudoti šiuos duomenis atsisiunčiant naršyklės papildinį pasinaudojant šia nuoroda: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=lt Išsamesnė informacija apie slapukus bendrai pateikta adresu www.allaboutcookies.org arba https://policies.google.com/technologies/ads.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises dėl savo asmens duomenų:

 • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia MBE arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
 • teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmuo, siekiantis įgyvendinti savo teises, turi asmeniškai kreiptis į MBE el. pašto adresu mbelt0001@mbe.lt su prašymu dėl teisių įgyvendinimo bei tuo pačiu patvirtinti savo tapatybę pateikiant galiojančio asmens dokumento kopiją arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

MBE įgyvendindama jūsų teises, pageidaujamą informaciją jums teikia neatlygintinai. Tačiau paaiškėjus, kad jūsų prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio turinio, MBE turi teisę:

 • pareikalauti sumokėti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba
 • atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Kaip su mumis susisiekti?

Kilus bet kokiems klausimams susijusiems su jūsų asmens duomenimis, jūs galite susisiekti su mumis el. paštu mbelt0001@mbe.lt, tel. +370 632 84444 arba adresu Švitrigailos g. 1, LT-03110 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Baigiamosios nuostatos

Mes galime bet kada pakeisti šią Privatumo Politiką be atskiro pranešimo. Jei bus padaryti esminiai Privatumo Politikos pakeitimai, apie tai bus pranešama mūsų Svetainėje arba jūsų nurodytu el. paštu. Nepaisant to, jums reikėtų kartais patikrinti mūsų naudojamą Privatumo Politiką ir įsitikinti, kad aktuali jos redakcija jus tenkina.

Ši Privatumo Politika įsigaliojo 2019 m. balandžio 1 d.